Consiliul facultăţii

Lista membrilor Consiliului facultății Contabilitate
Nr. Numele, prenumele Semnătura
1 GRIGOROI Lilia dr., conf. univ., președintele Consiliului, Decanul facultății
2 BAJAN Maia dr., conf. univ., vicepreședintele Consiliului, prodecanul facultății
3 BADICU Galina dr. conf. univ. la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”, secretar al Consiliului
4 LAZARI Liliana dr., conf. univ. șef Departament „Contabilitate, audit și analiză economică”
5 SCUTELNIC Vasile șef Departament „Educație fizică și Sport”
6 VOLUȚA Victor Senior Manager KPMG Moldova, reprezentant al mediului de afaceri
7 MIHAILĂ Svetlana dr., conferențiar universitar la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
8 CHIRILOV Nelea conferențiar universitar la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
9 COTOROS Inga dr., conf. univ. la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
10 CUȘMĂUNSĂ Rodica dr., conf. univ. la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
11 CARAMAN Stela asistent universitar la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
12 SAVCIUC Maria studentă, gr. Con 202
13 GULEA Daniela studentă, gr. Con 202
14 RUSU Virginia studentă, gr. Con 212
15 BABIUC Snejana studentă, gr. Con 213