Comisia de asigurare a Calității

  1. Grigoroi Lilia, dr., conf. univ., CAAE, decanul facultății Contabilitate
  2. Lazari Liliana, dr., conf. univ., CAAE
  3. Bajan Maia, dr., conf univ., CAAE
  4. Erhan Lica, dr., conf. univ., CAAE
  5. Bădicu Galina, dr., conf. univ., CAAE
  6. Guzun Iraida, studentă, anul II
  7. Osedlov Inesa, studentă, anul II

Aprobată la ședința Consiliului Facultății Contabilitate
Proces verbal nr 1 din 30 august 2021