Ciclul III Doctorat

Prezentul să-l trăiești cu învățăturile din trecut și cu visurile din viitor

Paulo Coelho

La ciclul II Masterat, departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, are menirea de a familiariza studenții cu cele mai noi și avansate aspecte ale cunoașterii în domeniul contabilității, auditului și analizei economice.

Forma studiilor învățământ cu frecvență (durata studiilor 2 ani) și învățământ cu frecvență redusă (durata studiilor 2,5 ani) destinat celor care doresc să obțină un titlu de masterat concomitant cu locul de muncă.

Programele de studii de la ciclul II Masterat în domeniul contabilității sunt concepute pentru a dezvolta absolvenților un raționament profesional autentic necesar în aplicarea reglementărilor contabile privind: gestionarea diferitor situații practice în domeniul contabilității specifice entităților; determinarea și analiza performanței și poziției financiare a entităților; realizarea de strategii, politici contabile și fiscale.

Învățământ cu frecvență
3 ani de studii

Învățământ cu frecvență redusă
4 ani de studii

Programul de studii universitare de doctorat se finalizează prin susținerea publică a tezei de doctorat și acordarea titlului științific de doctor în științe economice.

La ciclul III Doctorat, specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică” dispune de acord de cotutelă cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Conducători abilitați la specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică”
Nr. Nume, prenume Date de contact
1 Bădicu Galina dr., conf. univ. E-mail: badicu.galina@ase.md
Adresa: 407 bl. F
2 Bîrcă Aliona dr.hab., conf. univ. E-mail: aliona.birca.@ase.md
Adresa: 407 bl. F
3 Graur Anatol dr., conf. univ. E-mail: graur.anatol@ase.md
Adresa: 406 bl. F
4 Grigoroi Lilia dr., conf. univ. E-mail: lilia.grigoroi@ase.md
Adresa: 304 bl. C
5 Lazari Liliana dr., conf. univ. E-mail: liliana.lazari@ase.md
Adresa: 407 bl. F
6 Mihaila Svetlana dr., conf.univ. E-mail: svetlana.mihaila@ase.md
Adresa: 407 bl. F
7 Nederiță Alexandru dr. hab., prof. univ. E-mail: nederita.alexandru@ase.md
Adresa: 307 bl. C
8 Popovici Angela dr., conf. univ. E-mail: popovici.angela.alexandru@ase.md
Adresa: 408 bl. F